Skip to main content

Personvernerklæring

Oppdatert sept 2023

Denne personvernerklæringen gir deg et overblikk over hvordan dataene du oppgir til Vestiis.no blir behandlet når du kjøper noe eller er inne på vestiis.no

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæring eller generelt om datasikkerhet hos Vestiis.no, kan du kontakte vårt personvernombud på post@vestiis.no. Dette er også stedet du henvender deg hvis du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter i forbindelse med innsyn eller sletting av data eller en annen rettighet du har iht. GDPR art. 15-22, – eller hvis du ønsker å trekke tilbake samtykke til markedsføring, avmelde nyhetsbrev eller lignende.

 1. Hvilke data gjør Vestiis.no bruk av?

Vestiis.no tilbyr deg forskjellige tjenester som du kan benytte deg av på forskjellige måter. Vi får tilgang til data fra forskjellige kilder, avhengig av hvilke tjenester du bruker og om du er i kontakt med oss på internett, telefon, personlig eller på annen måte. Mange av disse opplysningene gir du oss selv når du bruker tjenestene våre eller selv tar kontakt – for eksempel når du registrerer deg med navn og e-post eller adresse. Også opplysninger om teknisk utstyr og påloggingsdata registreres automatisk når du er i kontakt med oss. Det kan for eksempel være informasjon om hvilken type enhet du bruker. Andre data registreres gjennom egne dataanalyser (f.eks. som en del av markedsanalyser eller kundeevalueringer). Eventuelt kan vi også få opplysninger om deg fra utenforstående, som kredittopplysningsbyråer eller betalingstjenester.

 1. Hva bruker Vestiis.no dataene mine til?

Vestiis.no behandler personopplysningene dine helt i tråd med gjeldende personvernlovgivning i Norge. Opplysningene om deg brukes bare til de formål som angis i denne personvernerklæringen eller som angis i forbindelse med at dataene samles inn. Det dreier seg først og fremst om kjøpsavvikling, om bestemmelse, personalisering og videreutvikling og om sikkerheten i tjenestene våre. Innenfor rammen av personvernlovgivningen bruker vi personopplysningene om deg også til andre formål; som produktutvikling, markedsforskning, optimalisering av forretningsprosedyrer, behovsbaserte tjenester og personalisert reklame.

 1. Personaliserte tjenester

Å fastlegge og utvikle personaliserte funksjoner og tjenester for deg har høy prioritet hos oss. Vi tilbyr deg en individuell shopping-opplevelse og tilbud som er helt tilpasset dine interesser. Behandling av opplysningene om deg for personalisering av tjenestene våre inngår derfor som en fast del av tilbudet vårt.

 1. Informasjon om nettsider

Vi bruker personopplysningene dine når vi gir deg tilgang til Vestiis.no sine nettsider. I tillegg til enhets- og påloggingsdataene som oppstår hver gang disse tjenestene brukes, er typen data som behandles og formålet med behandlingen avhengig av på hvilken måte du bruker de funksjonene og tjenestene vi tilbyr. I tillegg bruker vi data som oppstår når tjenestene våre er i bruk for å finnes ut hvordan online-tilbudet vårt anvendes. Vi bruker denne informasjonen bl.a. som en del av shopping-personaliseringen, for å forbedre tjenestene våre og for personalisert reklame.

 1. Informasjon om fansider på sosiale media

Vestiis.no har fansider på det sosiale nettverket Facebook (såkalt «fansider»). Vi legger ut og deler innhold, tilbud og produktanbefalinger på fansidene våre. Nettverksoperatørene registrerer hvordan du bruker fansidene med hjelp av informasjonskapsler og annen, tilsvarende teknologi hver gang du er inne på en fanside på Facebook eller Instagram. Fanside-operatørene kan se generell statistikk om interesser og demografiske trekk (f.eks. alder, kjønn, region) hos de som besøker fansidene. Når du bruker sosiale nettverk, vil typen, omfanget og formålet med å behandle disse opplysningene stort sett bestemmes av operatøren av det sosiale nettverket.

 1. Nyhetsbrev

Vi tilbyr deg forskjellige nyhetsbrev-tjenester som inkluderer

Inspirasjonsinnhold slik som oppdatering om merker, trender, tilbud, salg, kategorier;

Påminnelser f.eks. når prisen for en ting på ønskelisten din settes ned, hvis ting i posen glemmes eller hvis du spurte om en størrelsespåminnelse;

Undersøkelser som f.eks. prøver å finne ut om du likte tingene du kjøpte;

Personlige anbefalinger om ting vi tror du vil like basert på tidligere bestillinger og søkeadferd;

Oppdateringer fra påvirkere eller merker som du følger på siden vår.

Hvis du har meldt deg på nyhetsbrev, vil du motta noen av nyhetsbrevtjenestene som beskrevet over (avhengig av omfanget av abonnementet ditt). Det finnes også tjenestespesifikke nyhetsbrev som er integrerte deler av en spesiell tjeneste.

Du vil f.eks. bare motta nyhetsbrevet fra Vestiis.no dersom du har abonnert på dette. Gjennom nyhetsbrevet kan du få informasjon om aktuelle, kortvarige tilbud og benytte fordelene med shoppingklubben.

 1. Individuelle produktanbefalinger på e-post

I forbindelse med våre tjenester gir vi informasjon og tilbud fra Vestiis.no på grunnlag av dine interesser. Du kan motta et begrenset antall individuelle produktanbefalinger, undersøkelser og forespørsler om vurdering av produkter fra oss uansett om du abonnerer på et nyhetsbrev eller ikke. I henhold til lovbestemte vilkår bruker vi helst dataene fra dine tidligere bestillinger for å velge individuelle produktanbefalinger.

 1. Kuponger

Data som overføres i sammenheng med bruk av en Vestiis.no-kupong ved en bestilling, brukes til å kontrollere og behandle bestillingen og å levere og godskrive kupongen. Dette omfatter å lagre og behandle opplysninger i sammenheng med bruken av kupongen, spesielt med tanke på å hindre bedrageri.

 1. Hvordan bruker Vestiis.no mine persondata til reklame

Vi bruker personopplysningene dine til personalisert reklame som du får i Vestiis.nos tjenester og på nettsidene til reklame for våre produkter. Til dette bruker vi kjent internetteknologi. På denne måten kan vi fokusere reklamen og gi deg tilbud som faktisk er av interesse for deg. Vi bruker personalisering og presentasjon av nye produkter til å møte brukernes behov og gi deg en personlig shoppingopplevelse som gjør at du vil fortsette å være interessert i tjenestene våre.

 1. Hvem gis personopplysningene mine videre til?

Vestiis.no formilder personopplysningene dine bare dersom det er tillatt etter norsk eller europeisk personvernlovgivning. Vi arbeider tett sammen med enkelte tjenesteytere, f.eks. innen kundeservice (f.eks. callsentere), teknisk service (f.eks. serveroperatører) eller logistikk (f.eks. pakkeforetak som DHL). Disse tjenesteyterne har bare tillatelse til å behandle dataene om deg på oppdrag fra oss og på spesielle betingelser. Når vi bruker dem for oppdragsgjennomføring får de tilgang til personopplysningene dine i den grad og det tidsrom som kreves for å levere den ønskede tjenesten. Hvis du handler hos en Vestiis-partner vil vi formilde enkelte kjøpsdata til Vestiis-partneren (f.eks navn og leveringsadresse), så Vestiis-partneren kan levere ut varen du har bestilt.

 1. Hvilke personvernrettigheter har jeg?

Under gjeldende forutsetninger sikrer loven deg disse personvernrettighetene: Rett til innsyn (art. 15 GDPR), rett til sletting (art. 17 GDPR), rett til retting (art. 16 GDPR), rett til begrensning av bearbeiding (art. 18 GDPR), rett til dataportabilitet (art. 20 GDPR), rett til å klage til Datatilsynet (art. 77 GDPR), rett til å trekke tilbake samtykke (art. 7 avsn. 3 GDPR) samt rett til innsigelse mot databehandling til bestemte formål (art. 21 GDPR). Hvis du ønsker å gjøre bruk av personvernrettighetene dine, kan du når som helst kontakte vår personvernansvarlige på post@vestiis.no.

 1. Når slettes opplysningene om meg?

Vi lagrer personopplysningene om deg så lenge som det er nødvendig for å oppfylle de målsetningene som står oppført i denne personvernerklæringen, spesielt for å oppfylle våre forpliktelser iht. avtaler og lovverk. Evt. vil vi lagre personopplysninger også til andre formål, forutsatt at loven tillater lagring til spesielle formål, inkl. reklamasjon og forsvar ved rettslige krav.

 1. Hvordan beskytter Vestiis.no persondataene mine?

Vi overfører personopplysningene dine sikkert og kryptert. Det samme gjelder for bestillinger og når du logger deg inn. Vi bruker krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer). Videre sikrer vi nettsidene og systemene våre med tekniske og organisatoriske tiltak mot tap, ødeleggelse og uvedkommendes tilgang, manipulering og overføring av opplysninger om deg.

 1. Endringer i personvernerklæringen

Ved videreutviklingen av nettsidene og implementering av ny teknologi for å bedre tjenestene vi tilbyr deg, kan det vær nødvendig å gjøre endringer på denne informasjonen om databeskyttelse. Derfor anbefaler vi deg å lese gjennom den fra tid til annen.

 1. Kontaktinformasjon

Kontakt post@vestiis.no for generelle spørsmål angående personvern, samt for å håndheve dine rettigheter.